elektronski dnevnikZakoračite u digitalni svet, bez čekanja

Budite deo mreže

+

=

Elektronskidnevnik

Više detalja...

Elektronski dnevnik - softver za osnovne i srednje škole. Najeftiniji na tržistu. Jednostavan za rad, univerzalan za sve vrste škola. Program omogućava profesorima da pokrenu aplikacju sa više kompjutera istovremeno. Kompatibilan sa tablet uredjajima Automatizaciju svih aktivnosti. Izveštaji za nastavnike, profesore, odeljenska veća, administraciju škole... Razredne starešine ga veoma često koriste kao kalkulator za svoja odeljenja. Roditelji imaju stalni uvid o napredovanju učenika u školi. Program koji omogućava štampanje diploma,svedočanstava,uverenja ...

program za škole
sms ocene na mobilni

Elektronski upis podataka

Elektronski upis ocena, izostanka, vladanje

Više detalja...

SMS ocene i poruke

Slanje sms poruka o uspehu i vladanju učenika direktno iz aplikacije.Slanje sms poruka roditeljima, nastavnicima...

Više detalja...

Statistike

Izveštaji za razredne starešine i upravu škole

statistika za odeljenska veće Statistika 1 statistika za nastavnička veća Statistika 2
statistika škole za sve razrede Statistika 3 ednevnik izvestaj

Štampanje Svedočanstva

Štampanje svedočanstava, uverenja za srednje škole, svedočanstva za osnovne škole
Više detalja...

Nalozi za roditelje

Roditelji dobijaju korisničko ime i lozinku za besplatnim pregledom uspeha i vladanja učenika putem internet aplikacije
Više detalja...

Nalozi za nastavnike,razredne starešine i administratore

Svaki predmetni nastavnik dobija svoj korisnički nalog preko koje se uloguje i online ažurira podatke za svoje predmete.Razredni starešina takodjer dobija nalog za ažuriranje podataka za svoje odeljenje. Administrator dobija poseban nalog preko kojeg prati rad aplikacije

Štampanje Diplome

Štampanje diploma za srednje škole, direktno štampanje iz aplikacije bez dodatnog kucanja teksta
Više detalja...

Email notifikacije

Slanje email poruka o uspehu i vladanju učenika direktno iz aplikacije.
Više detalja...

Elektronski unos izostanaka

Unos izostanaka elektronskim putem u školama preko programa.Predmetni nastavnik i razredni starešina, preko svojih naloga unose podatke Više detalja...

Štampanje uverenja

Štampanje uverenja o položenim ispitima u okviru oglednog odeljenja

Vremenska zaštita ocena

Vremensko zaštita ocena je zaštita od naknadne prepravke ocena.
Više detalja...

Zaključne ocene

Zaključivanje ocena elektronskim putem u školama preko programa.Neophodno za konačne statistike i štampu.
Više detalja...

InterfejsAplikacije softver za škole

Aplikacija je jednostavna za korišćenje. Radi na svim browserima novijih generacija. Pregledna, pre svega krajnje funkcionalna.Stavljen je fokus na brzinu i jednostavnost u radu.

unos ocena u aplikaciju

Upis ocena

Unos ocena elektronskim putem u školama preko programa elektronski dnevnik. Ocene unose predmetni profesori. Svakom nastavniku je dodeljen korisnički nalog i šifra(password) pomoću koje se povezuje na sistem za ažuriranje. Prilikom prijavljivanja vrši se autentifikacija i autorizacija naloga tako da svaki profesor može da ažurira samo svoje predmete. Unos ocena je jednostavan i ništa teži od unos ocena olovkom/nalivperom u školski dnevnik. Prilikom unosa ocena, predmetni profesor uvek ima ispred sebe statistiku za odabrani predmet i odeljenje.

registrovanje izostanaka u ednevniku

Upis izostanaka

Unos izostanaka elektronskim putem u školama preko aplikacije. Izostanke unose razredne starešine elektronskim putem. Svakom razrednom starešini je dodeljen korisnički nalog i šifra(password) pomoću koje se povezuje na sistem za ažuriranje. Prilikom prijavljivanja vrši se autentifikacija i autorizacija naloga tako da svaki profesor može da ažurira samo svoje izostanke. Razrednim starešinama je omogućeno da na jednostavan način ostvare upis izostanaka, disciplinski mera putem aplikacije. Ovim putem se istovremeno dobija kompletna statistika prisustvovanja učenika razrednoj nastavi.

štampanje svedočanstava

Štampanje SVEDOČANSTAVA

Štampanje svedočanstava završnih razreda iz programa elektronski dnevnik, bez kucanja teksta. Dovoljno je samo odabrati učenika, i pokrenuti štampanje svedočanstva. Podešavanje margina za odabrani štampač je pomoću strelica sa tastature, odnosno vizuelno. Moguće je štampati svedočanstva završnih razreda. Prilikom štampanja svedočanstava možete izvršiti pretragu baze po nazivu odeljenja, po id_učeniku, po id_odeljenju, po mestu, po opštini, imenu, prezimenu, smeru i dr. Možete izvršiti filtraciju podataka tako da bazu za štampanje diploma koja se odnosi na sve učeniku određene škole svedete na određeno odeljenje recimo, II-15, i štampate svedočanstva za učenike istog odeljenja.

štampanje diploma

Štampanje DIPLOMA

Štampanje diploma završnih razreda iz programa elektronski dnevnik, bez kucanja teksta.Podešavanje margina za odabrani štampač je vizuelno, pomoću strelica sa tastature. Moguće je štampati diplome za četvrti i treći stepen stručne spreme. Prilikom štampanja diploma možete izvršiti pretragu na osnovu više parametara.

sms poruke roditeljima

SMS SERVIS

Interfejs za poruke se sastoji iz nekoliko prozora. Jedan je za slanje ocene i izostanaka svim roditeljima odjednom. Drugi prozor omogućava selektivno slanje po odeljenjima, naredni za samo izabranog učenika. Pored toga postoji dodatni prozor koji se koristi za slanje poruka radnicima škole. Uz to aplikacija poseduje izveštaje o statusu poruka prema svim mobilnim mrežama, Telekom, Telenor i Vip.Odnosno da li su poruke otišle, da li su na čekanju ili su nedostupni.

Oglasna tablaRoditelji

Roditelji dobijaju naloge sa upustvima od razrednih starešina.Nalozi su generisani iz baze aplikacije. Roditelji dobija tačno url adresu , sa koje popunjava podatke za učenika, nakon čega ima stalni uvid o vladanju i uspeh njegovog deteta u školi.

Više detalja...
oglasna tabla za roditelje oglasna tabla dodatak


O Autoru Aplikacije

Internacionalno iskustvo u razvoju aplikacija na različitim platformama, upotrebom različitih tehnologija i web servisa. Više na Linkedin

Digitalnapismenost

Sve zainteresovane osnovne i srednje škole, privatne škole treba da popune formular na vrhu strane nakon čega će biti kontaktirane za implementaciju. Program pruža sms obaveštavanje od strane škole, štampanje svedočanstava, školski kalkulator u radu, analitiku za sve razrede


VIŠE DETALJA...

Za roditeljeSMS PORUKE

Ovim vidom komunikacije pruža se mogućnost roditeljima da budu stalno informisani o napretku njihove dece u školi. Broj slanja sms poruka roditeljima odredjuje škola. Koriste se takodjer za informisanje radnika škole, članova saveta roditelja, školskih odbora. Koriste se kao podsetnik za predstojeće događaje na primer promena smena , neradnim danima - praznicima, kalendaru takmičenja i dr..

BRZO! SMS NOTIFIKACIJE - ŠKOLE ŠALJU SMS PORUKE roditeljima, minimum 2 puta mesečno.
Veoma jednostavan za rad. Profesori se brzo adaptiraju na rad sa programom. Sms obaveštenja za profesore i roditelje. Školske statistike. Ocenjenost, uspeh , vladanje, besplatan pristup servisu preko interneta za roditelje ELEKTRONSKI ŠKOLSKI DNEVNICI - вечерње НОВОСТИ онлине
budi deo mreže ednevnik

Elektronski dnevnik - dodaci

Dodate su nove izmene u programu, pretraga, pdf izveštaji, praćenje uspeha tokom celog školovanja učenika,print ikona za izveštaje,oglasna tabla za nastavnike, izvoz CSV fajla direktno iz aplikacije, sortiranje predmeta drag and drop,....

pdf ednevnik izveštaj 1
Izveštaj u pdf formatu
Više detalja... ednevnik izvestaj

ednevnik_saveti
Instalacija, konfigurisanje aplikacije
Više detalja...

elektronski dnevnik tabla
Oglasna tabla za nastavnike
Više detalja...

elektronski dnevnik pretraga
Pretraga učenika po nazivu
Više detalja...

elektronski dnevnik vrednovanje
Analiza rada učenika u školi
Više detalja...

elektronski dnevnik izvoz podataka
Izvoz podataka iz aplikacije
Više detalja...

izmene u ednevniku
Izmena informacija olakšana
Više detalja...

ednevnik sistemi
Uskoro za druge operativne sisteme

TehničkaPodrška

Ako ste član mreže elektronskidnevnik.rs, imate problem u radu sa aplikacijiom
slobodno nam posaljite pitanje preko formulara

Tehnička podrška: TeamViewer