Elektronski dnevnik - elektronsko zaključivanje ocena u školama

Nazad...

zaključivanje ocena

Za škole:

  • Zaključivanje ocena elektronskim putem u školama preko programa

    Zaključivanje ocena rade profesori elektronskim putem. Svakom nastavniku je dodeljen korisnički nalog i šifra(password) pomoću koje se povezuje na sistem za ažuriranje. Prilikom prijavljivanja vrši se autentifikacija i autorizacija naloga tako da svaki profesor može da ažurira, zaključi ocene samo za svoje predmete. Zaključivanje ocena je jednostavan i ništa teži od zaključivanja ocena na način kako rade profesori u školskskim dnevnicima. Prilikom zaključivanja ocena, predmetni profesor biranjem opcije Z i same ocene vrši zaključivanje. Nakon zaključivanja ocena, OCENE SE LOKUJU, nemogu se vršiti naknadne prepravke bez znanja direktora i predmetnog profesora. Grafički primer sa desne strane.

    Zainteresovane škole mogu kontaktirati autora programa za demo parametre i dodatne informacije:

Autor programa: Nenad Femic, MSc tehnical science