E dnevnik oglasna tabla za nastavnike i profesore

Nazad...

elektronski dnevnik

Informisanje nastavnog osobolja u radu sa aplikacijom

  • Ednevnik - info

    Oglasna tabla je mesto gde predmetni nastavnici mogu da se informišu u radu sa aplikacijom.oglasna tabla ednevnik


Autor programa: Nenad Femić, MSc tehnical science