Štampanje Svedočanstva

Nazad...

štampanje svedočanstva

Za škole:

  • Štampanje svedočanstava za osnovne i srednje škole. Štampa se vrši iz šablona koji je povezan sa aplikacijom. Podešavanje margina za odabrani štampač je pomoću strelica, odnosno vizuelno. Prednost ovakve vrste štampe u odnosu na klasične programe je što svi podaci su već uneseni u elektronski dnevnik, tako da administratoru jedino preostaje da štampa bez ikakvog unošenja teksta. Uz štampu postoji i mogućnost pretrage po nazivu odeljenja, po idučeniku, po idodeljenju, po mestu, po opštini, imenu, prezimenu, smeru i dr.

Autor programa: Nenad Femic, MSc tehnical science