Elektronski dnevnik - izmene podataka učenika

Nazad...

elektronski dnevnik

Izmene podataka u mestu

  • Olakšana je izmena podataka na novim funkcijama

    Jednostavno kliknite na polje koje želite da izmenite.elektronski dnenvik - izmene u mestu


Autor programa: Nenad Femić, MSc tehnical science