SMS PORUKE

Nazad...

elektronski dnevnik

Za roditelje:

  • Obaveštenje roditelja putem sms poruka

    Korišćenjem sms servisa za slanje poruka, škole konstantno informišu roditelje o uspehu i vladanju njihove dece. Na ovaj način roditelji su pravovremeno informisani o napretku njihove dece u školama. Obim slanja poruka definišu škole iz aplikacije, u praksi je to 2 puta mesečno, ili više ako za to škole smatraju da je potrebno. Uz to aplikacija pruža dodatno sms informisanje koje podrazumeva završni uspeh učenika, na kraju polugođa i kraju školske godine, datumu održavanja roditeljskih sastanka, informiše članove saveta roditelja, same roditelje recimo o promeni smena, praznicima, neradnim danima i dr. Obaveštenje o radu učenika je analogno obaveštenju koje pružaju banke svojim klijentima o dospeću rata kredita, uplati novca na tekuči račun i dr. putem sms poruka.Poruke se šalju kad škola ažurira podatke.


  • Obaveštenje nastavnog i nenastavnog osoblja putem sms poruka

    Pored informisanja roditelja putem sms poruka, isto tako iz aplikacije je moguče informisati nastavno i nenastavno osoblje, učitelje,nastavnike,profesore, radnike iz drugih sektora , pr. računovodstvo, radnike na odžavanju i dr. Obaveštenja mogu da budu pojedinačna, grupna, primer obaveštavanja o terminu kad su nastavnička veča, školski odbori, nastavnička veća, proslave, praznici, takmičenja i dr.

    Zainteresovane škole mogu kontaktirati autora programa za demo parametre i dodatne informacije:

Autor programa: Nenad Femić, MSc tehnical science