Elektronski dnevnik - elektronski unos ocena u školama

Nazad...

elektronski upis

Za škole:

  • Unos ocena elektronskim putem u skolama preko programa

    Ocene unose predmetni profesori elektronskim putem. Svakom nastavniku je dodeljen korisnički nalog i šifra(password) pomoću koje se povezuje na sistem za ažuriranje. Prilikom prijavljivanja vrši se autentifikacija i autorizacija naloga tako da svaki profesor može da ažurira samo svoje predmete. Unos ocena je jednostavan i ništa teži od unos ocena na način kako unose profesori ocene u školski dnevnik. Prilikom unosa ocena, predmetni profesor ima uvek ispred sebe prosečnu ocenu za odabrani predmet u odabranom odeljenju kojem predaje. Grafički primer sa desne strane.

    Zainteresovane škole mogu kontaktirati autora programa za demo parametre i dodatne informacije:

Autor programa: Nenad Femić, MSc tehnical science