Elektronski dnevnik -vremenska zaštita ocena

Nazad...

vremenska zaštita ocena

Za škole:

  • Vremenska zaštita ocena od naknadne prepravke ocena. Nakon 5 minuta ocena se više nemože ispravljati. Da bi se izmenila potreban je administrator koji proverava validnost korekcije. Grafički primer sa desne strane.

Autor programa: Nenad Femić, MSc tehnical science